Ringsteken, Vlissingen

Bij ons bezoek aan Vlissingen waren we getuige van het kampioenschap ringsteken.