Processies

Processies worden in de katholieke kerk nog steeds gehouden. Meestal gaat het hier om sacramentsprocessies ter gelegenheid van de dorpskermis. Er gaat enkele voorbereiding aan vooraf. Hiervoor worden de straten versierd met vlaggetjes, worden er bloemen gestrooid op de weg en maakt men zandtapijten met religieuze afbeeldingen. De avond van tevoren begint men al met het plaatsen van paaltjes voor de vlaggetjes en maakt men al rustaltaren waar de menigte die komt kijken de zegen wordt gegeven. Het belangrijkste rustaltaar is dat waar de heilige mis wordt opgedragen. Tegenwoordig gebeurt dat vaak in de openlucht.